Kira ve satış yetkileri hakkında

Değerli Ev sahiplerimiz

 

Bildiğiniz gibi Goldcity bünyesinde bulunan birçok ev sahibi konutlarını bizzat kendileri kullanmamakta ve kendileri ya da çeşitli kişi ve firmalar aracılığı ile kısa ve uzun süreli kiralama işlemleri yapmaktadır.  Bu durum nedeni ile Goldcity bünyesinde zaman zaman istenmeyen ve ev sahiplerini de rahatsız eden olaylar yaşanmaktadır. Özellikle güvenlik ve giriş kontrollerinin sağlanması güçleşmekte, ünitelerde kimlerin konakladığı bilinememekte, iki kişilik bir ünite de zaman zaman 7-8 kişinin de konakladığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Konutlarının sadece satışı için yetki verilen kişilerin bu konutları yetkileri dışında kiraladıkları, kiracıların da kendileri dışındaki kişilere de kiralama yaptıkları belirlenmiştir.

 

Bu nedenle ilgili kurumlardan gelen direktifler ve yasal zorunluluklar gereği Goldcity bünyesinde güvenliğin sağlanması, Goldcity hizmet kalitesinin korunması ve ev sahiplerinin menfaatleri düşünülerek aşağıda sayılan bazı uygulamaların hayata geçirilmesine gerek duyulmuştur.

 

Buna göre:

  • Ev sahiplerinin güvenliği amacı ile ev sahipleri adına üniteleri kiraya veren, satış yetkisi alan ve kiralayan kişi ve firmalardan kendileri adına Türk mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş bir sözleşme ya da bizzat ev sahibi tarafından aşağıdaki örneklere göre düzenlenmiş içeriğinin açıkça yazılı olduğu yetki belgesi istenecektir. Bu tür bir yetki belgesi veya sözleşmesi olmayan kişilerin Goldcity bünyesinde faaliyet göstermelerine ve Goldcity’e girişlerine izin verilmeyecektir.

 

Form 1: PAZARLAMA VE SATIŞA ARACILIK YETKİ BELGESİ: Bu yetki belgesi, ev sahiplerinin sadece konutlarının satışı için yetki verdikleri kişi ya da firmalar için düzenlenecektir. Sadece satış yetkisi verilen firmaların söz konusu üniteyi sadece potansiyel müşterilerine göstermek üzere kısa süreli girişlerine izin verilecek olup; bu kişilerin konaklamak vs. sebeplerle konutlara girişlerine izin verilmeyecektir.

 

Ek: Form 2: KİRALAMA YETKİ BELGESİ: Bu yetki belgesi, ev sahiplerinin resmi olarak kiralama yetkisi verdiği kişi ve firmalar adına düzenlenecektir. Bu tür kiralamalarda da Kimlik Bildirim Kanunu gereği gerekli bildirimleri yapmaları şartı aranacaktır.

 

 

  • 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği günübirlik kiralanan evlerde konaklayanlar da, diğer konaklama tesisleri gibi konaklayan kişilerin tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadır. Bu kuralın uygulanmasından site yönetimleri de sorumlu tutulmuştur. Bu kural gereği ev sahiplerinin kendileri hariç olmak üzere, kiralama yolu ile veya misafir olarak Goldcity bünyesine giriş yapacak ve ünitede konaklayacak kişilerin eksiksiz olarak tümünün, girişte kimlik bilgileri talep edilecektir. Kimlik bilgilerini vermeyen kişilerin girişine izin verilmeyecektir. Girişte kimlik bildirimi yapmadıkları tespit edilen kişilerin belirlenmesi halinde bu kişiler ve ünite gerekli yasal işlem yapılmak üzere ilgili kolluk kuvvetlerine ihbar edilecektir.

 

  • Üniteleri ev sahiplerinden uzun süreliğine kiralayan kiracıların aynı üniteyi kendisi dışında ve ev sahibinin bilgisi dışında üçüncü kişilere kısa süreli olarak alt kiralama yoluyla kiraya vermesi yasal gereklilikleri bulunan bir uygulamadır. Kira sözleşmesinde bu konuda kiracının ayrıca ev sahibi tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Sözleşmesinde bu yetki bulunmayan kiracıların; kiraladığı ünitelerde yaptığı kısa ya da uzun süreli alt kiralama eylemlerinde ünite sahibinin onayı istenecektir. Ünite sahibinin yazılı onayı olmaksızın alt kiracıların ünitelere girişine bundan böyle izin verilmeyecektir.

 

  • Ünitelerin ve ev sahiplerinin güvenliği ve istenmeyen bazı olayların yaşanmaması amacı ile amacıyla ünitelere tamir, bakım, temizlik vs. sebeplerle dışarıdan hizmet vermek üzere gelen kişilerin denetimi daha sıkı yapılacaktır. Bu kişiler ancak ev sahibinin sorumluluğun kendisinde olduğuna dair onayı ve giriş yapacak kişinin kimlik bilgilerinin güvenliğe verilmesi koşulu ile içeri alınacak ve kendisine bir kart verilerek çıkışlarında tekrar kontrol edilecektir.

 

Goldcity bünyesinde tamamen ev sahiplerinin huzuru ve memnuniyeti ile mevcut yasal düzenlemeler karşısında mağduriyet yaşanmaması için alınan bu tedbirlerin uygulanmasında tüm ev sahiplerimizin yardımcı olacağına inanıyoruz.  

 

Ek: Form 1: PAZARLAMA VE SATIŞA ARACILIK YETKİ BELGESİ

Ek: Form 2: KİRALAMA YETKİ BELGESİ