322 ADA 6 PARCEL GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SİTE YÖNETİMİ

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

GOLDCİTY  322 ADA 6  PARSEL SİTE YÖNETİMİ

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MEKTUBU

  

Sayın Ev Sahibimiz:

Goldcity 322 Ada 6 parsel kat malikleri Genel Kurul Toplantısı 27.04.2019 tarihinde, saat 11.00 ‘de Kargıcak Mah Aydoğan Sokak No:21/A Goldcity Alanya/Antalya adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 04.05.2019 günü, aynı saat’ 11.00 de Kargıcak Mah Aydoğan Sokak No:21/A Goldcity Alanya/Antalya adresinde aynı gündemle yapılacaktır.

Tüm kat maliklerinin veya temsilcilerinin Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Divan Heyetinin teşkili ve saygı duruşu.
 3. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
 4. Mevcut Site Yönetiminin 2018 yılına ilişkin raporunun ve müzakeresi ve ibrası
 5. 2018 yılı gelir gider hesaplarının okunması ve ibrası
 6. 2018 yılına ilişkin denetçi raporunun okunması ve ibrası
 7. Mevcut yönetici ve denetçinin ayrı ayrı ibrası
 8. Site Yöneticisi ve Denetçinin seçilmesi yetkilendirilmesi 
 9. Gelecek Dönem Bütçesinin (İşletme Projesi) Okunması, Uygulanacak bütçenin karara bağlanması.
 10. Yeni faaliyet dönemi içinde Yönetim hizmetlerinin profesyonel kişi veya kuruluşlara devri konusunda yönetici ye yetki verilmesi.
 11. Dilek ve Temenniler.
 12. Kapanış.

 

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

GOLDCİTY 322  ADA 6  PARSEL SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

 

Sitemizin 27.04.2018 & 04.05.2018 tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile …………… ………….. …………… …… …………… ………… vekil olarak tayin ettim.

 

…………….. nolu kat maliki Adı Soyadı: İmza

 

Not:2018 Yılı Hesapları ile 2019 Yılı İşletme Bütçesi Web Sayfamızda Yayınlanmıştır.