TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SATIN ALAN VE YATIRIM YAPAN YABANCILARA VATANDAŞLIK

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SATIN ALAN VE YATIRIM YAPAN YABANCILARA VATANDAŞLIK

Türkiye’de En az 500.000 dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği veya en az 250.000 dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12.01.2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, yönetmeliğin "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler" başlıklı 20. maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı uyruklular İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecekler.

* En az 500.000 ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

* En az 250.000 ABD Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

* En az 50 Kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

* En az 500.000 ABD Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

* En az 500.000 ABD Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen,

Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınacak.