GENEL KURUL TOPLANTILARI 2022 175 / 176/ 179 / 180 / 181 / 185/ 187/187-20/ 313 / 188 ADALAR

ADA/ LAND / УЧАСТОК

TARİH VE SAAT / DATE AND TIME /ДАТА И ВРЕМЯ

420 / 253 A

175

28.05.2022  11:00 GOLDCITY

26.03. / 02.04. 10:00  GOLDCITY

176

26.03. / 02.04. 11:00  GOLDCITY

179

12.03./19.03. 11: 00 GOLDCITY

313

09.05.2022  GOLDCITY

180

17.03./25.03.  11:00  GOLDCITY

181

17.03./25.03.   12:00  GOLDCITY

185

23.03./30.03.   11:00  GOLDCITY

187

26.03. / 02.04.   15:00  GOLDCITY

187-20

26.03./02.04.   14:00  GOLDCITY

188

26.03. / 02.04.  12:00  GOLDCITY

 

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama.

2. Divan Heyetinin teşkili ve saygı duruşu.

3. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

4. Mevcut Site Yönetiminin 2021 yılına ilişkin raporunun ve müzakeresi ve ibrası

5. 2021 yılı gelir gider hesaplarının okunması ve ibrası

6. 2021 yılına ilişkin denetçi raporunun okunması ve ibrası

7. Mevcut yönetici ve denetçinin ayrı ayrı ibrası

8. Site Yöneticisi ve Denetçinin seçilmesi yetkilendirilmesi

9. Gelecek Dönem Bütçesinin (İşletme Projesi) Okunması, Görüşmeye Açılması, Uygulanacak bütçenin karara bağlanması.

10. Yeni faaliyet dönemi içinde Yönetim hizmetlerinin profesyonel kişi veya kuruluşlara devri konusunda yönetici ye yetki verilmesi.

11. Dilek ve Temenniler.

12.  Kapanış.