SİTE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

GOLDCİTY ADALAR  SİTE YÖNETİMİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MEKTUBU

 

Sayın Ev Sahibimiz:

Goldcity Adalar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.12.2016 tarihinde, saat 11.00 ‘de Kargıcak Mah Aydoğan Sokak No:21/A Goldcity Alanya/Antalya adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 17.12.2016 günü, aynı saat’ 11.00 de Kargıcak Mah Aydoğan Sokak No:21/A Goldcity Alanya/Antalya adresinde aynı gündemle yapılacaktır.

Tüm kat maliklerinin veya temsilcilerinin Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.

 

Saygılarımla.

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Divan Heyetinin teşkili ve saygı duruşu.
 3. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
 4. Goldcity Ada Yönetim Planı uyarınca oluşturulacak yeni yönetim sistemi hakkında bilgi verilmesi
 5. Site Yöneticisi ve Denetçinin seçilmesi
 6. Gelecek Dönem Bütçesinin (İşletme Projesi) Okunması, Görüşmeye Açılması, Uygulanacak bütçenin karara bağlanması.
 7. Yeni faaliyet dönemi içinde Yönetim hizmetlerinin profesyonel kişi veya kuruluşlara devri konusunda yönetici ye yetki verilmesi.
 8. Dilek ve Temenniler.
 9. Kapanış.

 

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

GOLDCİTY … ADA ….. PARSEL SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

Sitemizin 10.12.2016 & 17.12.2016 tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile …………… ………….. …………… …… …………… ………… vekil olarak tayin ettim.

 

…………….. nolu kat maliki
Adı Soyadı:
İmza

VEKALET HAKKINDA

 1. 'Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.''
 2. Kat maliki kurul toplantılarında kendisine vekil olmak üzere dilediği kişilere vekâlet verebilir. Vekalet verilen kişinin kat maliki olması zorunlu değildir.